همه طوایف بزرگ ایرندگان همیشه در کنار طایفه حاکم  برای خدمت به مردم جان و مال خود را فدا نموده و همیشه یار و یاور حاکمان بوده اند یکی از این طوایف طایفه حسین زهی است

حسین زهی طایفه ای اصیل ،بزرگ ،ملازاده و نامدار مي باشد كه خود را از نوادگان امير حمزه(رض) و نعمت اله ولي مي دانند.

مردمي نرم خو ،صبور، مذهبی  هستند كه اهل جنگ و ستيز نمي باشند.حسين پدر بزرگ حسين زهي ها داراي ۹ فرزند به نامهاي رييس،غلام شاه،شنبه،درويش،درم شوك ،زمرد(مادربزرگ موسي غلام حسين) ،شهناز(مادربزگ كدخدا دادرحمن) و زرك(مادر بزرگ برهانزهي ها و شهلي بر پيرانچ و كوهيگان در دامن)

رييس فرزند حسين داراي ۷ فرزند به نامهاي ملا فيروز،رحيمداد،مندوست،درمحمد،درخاتون،سنجي و شهربانو مي باشد.

رحيمداد فرزند رييس داراي ۹ فرزند به نامهاي غلامعلي،مرادمحمد،جاني،سلطان،محمد حسن ،دادخدا،حاج نورمحمد،شير محمد و خير محمد مي باشد.

غلامعلي فرزند رحيمداد داراي ۳ فرزند به نامهاي نظر محمد،خير محمد و دوست محمد مي باشد

جاني فرزند رحيمداد داراي ۳ فرزند به نامهاي غلام محمد ،رحيمداد و مير جمشاد مي باشد.

دادخدا فرزند رحيمداد داراي ۶ فرزند به نامهاي ابراهيم ،دري ملك،عبدالحميد،كريم بخش،فيروزه و هاجر(مادر نعمت اله رحيمي نماينده آموزش و پرورش) مي باشد

از جمله فرزندان ابراهيم اسماعيل كريمي رييس دبيرستان كهنو و از جمله فرزندان عبدالحميد منصور روحي مي باشند

از جمله فرزندان كريم بخش ،رحيم بخش رييس دبيرستان باتك سرباز و از جمله فرزندان دري ملك يحيي دادكاني مي باشند

ملا فيروز داراي ۱۱فرزند به نامهاي كدخدا مرادعلي،جان محمد،گل خاتون،لال ملك،ملاعبدالكريم،مولانا بهاالدين امام جمعه سابق گنز ،عبداله،عبدالرحمن،دادلرحمن،شهناز و ماه بي بي (مادر مولانا عبدالمالك امام جمعه فعلي ايرندگان) مي باشد

مراد علي داراي۸فرزند به نامهاي ميرين،سيد محمد،ملامحمد،صوفي ولي محمد،هاجر(مادر ابراهيم فيروزي)،بزرگ(همسر مولانا عزت) ،ملوكان (مادر احمد فيروزي) مي باشد

از جمله فرزندان مولانا بهاالدين عبدالعزيز،حميد،حكيم،امين مي باشند

از جمله فرزندان عبداله ميربيك(پدر نصير فيروزي)،قادر و عظيم جاني مي باشند

ملا عبدالكريم پدر ملابركت اله و ايشان پدر عطااله ايرندگاني كارمند آموزش و پرورش مي باشند

از جمله فرزندان ملا محمدعلي مهندس فيروزي مي باشد

گل خاتون فرزند مولانا فيروز داراي ۴ فرزند به نامهاي عيد محمد،درمحمد،عيسي،و سارا شه مراد ساكن ده قلعه مي باشداز جمله فرزندان حسن رحيمداد مولانا محمد رحيمي مي باشد

از جمله فرزندان حاج نورمحمدمولانا عبدالمالك رحيمي امام جمعه ايرندگان مي باشد

حسين زهي هاي دامن مهاجر از ايرندگان مي باشند كه بيشتر نوادگان شنبه حسين در مراباد و كجكوش زندگي مي كنندهمچنين فرزندان خالقداد كه در همين دو روستا زندگي مي كنند

دختري از حسين به نام زرك در پيرانچ بوده كه ازجمله فرزندانش شهلي برها و برهانزهي هاي پيرانچ و كوهيگان مي باشند ما نند مولانا اصغر،مولوي مختاري ، دريايي ها و دادگرها از آن جمله اند

همچنين فرزندان ملا محمد نور داوري،مولوي محمد وعظيم بامري ،فرزندان يار محمد و نورمحمد،عيد محمد و محمد آذرگون و استاد داوري

در ايرندگان نيز مادر سبزعلي خان (حاكم) ،مادرمرحوم شهيد حاج قلندر،مادر مرحوم ولي محمد پدر مرحوم حاج قلندر و مادر غلام محمد پدر بزرگ مادری فرزندان شیخ محمد و مرحوم ملاعیسی و همسر مولانا عزت همسر عیسی جانبیک ،مادر عبداله ناصري از طايفه حسين زهي مي باشند.

این خلاصه کوچکی از طایفه حسین زهی است

 انشاءالله طوایف بزرگ دیگر ایرندگان نیز یکی پس از دیگری معرفی خواهند شد

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 18:36  توسط امجدباقری مارندگاني و برادران  |